مراقب باشیم مصوبات به معوقات تبدیل نشود

به گزارش مجله همراهان، تهران (پانا) - رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تاکید کرد توانمندسازی معلمان مبحث مهمی است که باید برای آن الگویی مشخص کرد. در واقع ضروری است که کارها را پیگیری کرد تا مصوبات به معوقات تبدیل نشود.

مراقب باشیم مصوبات به معوقات تبدیل نشود

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در جلسه شورای هماهنگی و پیگیری اقدامات تحولی، طرح عملیاتی توسعه فناوری اطلاعات سازمان پژوهش مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

این جلسه شورا با حضور رئیس سازمان برگزار گشت که در ابتدا حسن ملکی، از برگزاری جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی ابراز خرسندی کرد و گفت: این جشنواره که به همت همکاران خوب ما در سازمان شکل گرفته، جای تشکر دارد زیرا این رویداد و نتایج آن برای سازمان ما بسیار مهم است، لذا تلاش های اجرا شده، جای تشکر دارد.

وی اضافه کرد: این جشنواره در سطح دنیا بی سابقه است و این بی سابقه بودن نشان می دهد که ما در سازمان به چیزی توجه کرده ایم که در سطح بین المللی نیز مسبوق به سابقه نیست لذا امیدوارم که اختتامیه پر رونقی نیز فردا برای این رویداد داشته باشیم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی توضیح داد: الگوی اشاعه، که دکتر مظاهری، زحمت ترسیم و تنظیم آن را کشیدند، نهایی شده و ما آن را به بخش های مختلف نیز، ابلاغ کردیم، ضمن اینکه در این بخش، تقسیم کار نیز اجرا شده است لذا لازم است که هر بخشی بر مبنای نقشی که برای آن تعریف شده است، وارد عرصه شود تا کارها به موقع انجام شود، و الگوی اشاعه هر چه زودتر به ثمر بنشیند زیرا در این راستا کار و گفتگوهای بی شماری اجرا شده است.

مراقب باشیم که مصوبات به معوقات تبدیل نشود

ملکی تاکید کرد: توانمند سازی معلمان مبحث دیگری است که باید برای آن الگویی مشخص کنیم. در این راستا نیز، صحبت هایی شده است اما لازم است بدانیم که امروز دفاتر دقیقاً در چه مرحله ای قرار دارند. در واقع لازم است که کارها را پیگیری کنیم تا مصوبات ما به معوقات تبدیل نشود.

وی بر لزوم توجه به زمانبندی در اجرای فعالیت های سازمان تاکید کرد و گفت: زمانبندی فعالیت ها از نکات مهم دیگری است که مدیران کل دفاتر باید به آن توجه جدی داشته باشند بنابراین امیدوارم که کارها طبق زمانبندی که دفاترارائه می دهند، انجام شود زیرا بدون زمانبندی مناسب، کار به سامان درست نخواهد رسید.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بر لزوم توجه به تخصص افراد در سازمان تاکید کرد و گفت: باید بدانیم که یکایک همکاران، ضمن اینکه دارای مسئولیت سازمانی هستند، شخصیتی علمی نیز به شمار می فرایند. در واقع هر کدام از همکاران ما، در زاویه خاصی اهل نظر هستند لذا لازم است که بتوانیم از توانایی علمی یکایک همکاران بهره مند شویم. در واقع لازم است که ما بر اساس تخصص افراد فراتر از الگوی سازمانی، از افراد مشورت دریافت کنیم لذا باید به افراد یک نگاه سازمانی و یک نگاه فراسازمانی داشته باشیم و افراد به عنوان یک متفکر در سازمان حاضر شوند و در زمینه کاری خود ایده ارائه دهند.

ملکی اضافه کرد: به عنوان مثال با توجه به اینکه خانم معصومه نوروزی در مقطع دکترا و در رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات تحصیل می کنند، من از ایشان خواستم که یک مدل جامع به من ارائه دهند که امروز آن را در جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در ادامه جلسه سعید بدیعی به مرور مصوبات جلسه قبل پرداخت و در خصوص اجرای کارها، پیگیری انجام شد. در بخش دیگری از این شورا، اعضای حاضر و مدیران به توضیح اقدامات اجرا شده و مراحل انجام کار پرداختند.

ضرورت بهره برداری از آثار جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی

محمد علوی تبار معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان بر لزوم استفاده از طرح های جشنواره تصویرگری در جلد کتاب های سال آینده تاکید کرد و گفت: لازم است که همکاران با نگاهی کاملا تخصصی به آثار این جشنواره نگاه کنند تا بتوانیم از آثار این رویداد در جلد کتاب سال آینده نیز استفاده کنیم.

ملکی نیز بیان نمود: چاپ سپاری کتاب امر مهمی است زیرا علاوه بر سازمان بر شرکت های مربوطه و چاپخانه هایی که با ما همکاری دارند، تاثیرگذار است. بدیهی است که کمیته کنترل کیفیت در فرایند کار تاثیرگذار بوده است اما اینگونه نیست که ما به هر نوع دیدگاهی عمل کنیم و موضوعات مطرح شده از سوی این کارشناسان را چشم بسته بپذیریم. در واقع ما باید سعی کنیم که هم فرایند چاپ سپاری کند نشود و هم از نظرات افراد و کارشناسان این کمیته نیز بهره مند شویم.

رامین نوظهوری مشاور رئیس سازمان درباره مدل ارتباطی سازمان با سایر ارگان ها و نهادها، بیان نمود: در رابطه با ارتقا و توسعه بخشی به ارتباطات، جلسات متعددی برگزار کردیم. در نهایت بنا بر این قرار گرفت که نشستی با اساتید داشته باشیم. در ادامه مطالعاتی نیز درباره این مباحث انجام شد و در رابطه با محتوای ارتباطات یک سری بررسی هایی انجام شد و مدل هایی را در دست مطالعه داریم.

ملکی نیز ضمن تشکر از اقدامات اجرا شده، گفت: ما در کشور، انجمن های علمی متعدد، دانشگاه ها و دانشکده های علوم تربیتی گوناگون، مراکز پژوهشی و ... را داریم اما سازمان تا به امروز با این بخش ها ارتباط ساختاری نداشته است و عموما ارتباطات به شکل انفرادی بوده است لذا لازم است که یک نگاه ساختارمند برای این نوع ارتباطات داشته باشیم.

وی اضافه کرد: ما باید به عنوان یک فرایند و کاری راهبردی باید به این ارتباطات فکر کنیم زیرا منجر به پیش رفتن بهتر و عمیقتر اقدامات ما خواهد شد. در این راستا کارگروهی نیز شکل گرفته و جلساتی نیز برگزار گشته است. در این کارگروه باید این سوال مطرح شود که اساسا ما در سازمان باید با چه الگویی در راستای ارتباط با ارگان های علمی وارد عمل شویم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، درباره برنامه ریزی درسی پساکرونا، گفت: در این راستا، لازم است که فکر کنیم، که با اوضاع کرونایی، تعطیلی مدارس، اتصال فناوری اطلاعات و ارتباطات با تدریس، ذائقه دانش آموزان و معلمان ما تغییر پیدا کرده است، لذا ما باید بدانیم که متناسب با این ذائقه در برنامه درسی، چه مداخلاتی لازم است و چه اقداماتی را باید انجام دهیم.

ضرورت ارائه طرح عملیاتی توسعه فناوری اطلاعات سازمان

در ادامه این جلسه معصومه نوروزی، گزارشی از الگوی طرح عملیاتی توسعه فناوری اطلاعات ارائه کرد و درباره اجزای مختلف این بخش توضیح داد و گفت: این طرح در نقطه شروع واقع شده است بنابراین لازم است که برای اجرای این طرح کارگروه های مختلف تشکیل شود و از نظرات اساتید مختلف بهره مند شویم.

در ادامه حسن ملکی از الگوی ارائه شده، تشکر کرد و گفت: ما در سازمان به چنین طرح های جامعی نیاز داریم البته همانطور که اشاره شد، این یک شروع به شمار می رود و ما در راستای حرکت به سمت طرح جامعه قرار داریم.

وی در ادامه جلسه از حاضران و متخصصان امر، خواست که به ارائه نظرات، به نقد و ارزیابی طرح پیش رو بپردازند.

محسن باهو، مشاور فناوری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نیز در این جلسه، بیان نمود: بدیهی است که این نقطه شروع باید با نگاه کاملتری، برای سازمان فرصت ساز باشد. در نگاه برنامه ریزی امروز شاخصه های مهمی چون تصویر کار، بررسی رویه و فرایندها، و بحث اقدامات و رویدادهای این حوزه، باید مد نظر قرار گیرد.

وی اضافه کرد: بحث الکترونیکی شدن و مباحث سیستم های MIS طبق تحقیقات در سال 2010 پایان خواهد یافت و تقریبا این مباحث باید طی سال های گذشته پایان می یافت اما از سال 2010 به بعد بحث دیجیتالی شدن در سطح دنیای مطرح است. از 2015 بحث استنباط از زمینه و آگاه شدن از اقدامات مطرح است و حتی در برنامه های دولت سیزدهم، واژه دولت الکترونیک به دولت هوشمند تغییر پیدا کرده است.

مشاور فناوری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادامه داد: در دنیا مدل های مرجعی مورد توجه قرار گرفته که به ایران نیز رسیده است بنابراین ما باید به مسائلی چون منابع انسانی، ساختار و فناوری توجه ویژه ای داشته باشیم زیرا در صورت عدم توجه به این سه بخش همه مباحث راه به جایی نخواهد برد.

احمدرضا امینی، مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی نیز، گفت: در دهه 80 یک معماری سازمانی خوب نوشته شد لذا لازم است که ابتدا بررسی کنیم که چرا آن طرح و سند به مرحله اجرای دقیق نرسید. مسئله تغییر تکنولوژی و فناوری یکی از مباحث مهم است که باید در پیاده سازی مد نظر داشته باشیم زیرا منابع ما نیز در این بخش محدود است. در واقع تمام این عوامل همواره دست به دست یکدیگر می دهند که ما گاهی از فرایند عقب باشیم.

وی اضافه کرد: شاید لازم باشد که طرح جامع سالهای گذشته را مجددا بررسی کنیم تا دریابیم که چه میزان از این طرح هم اکنون امکان اجرا را دارد.

سعید بدیعی نیز ضمن ابراز تشکر از الگوی عملیاتی ارائه شده، گفت: بدیهی است که ما باید با نگاهی کلانتر به این بخش بپردازیم زیرا نگاه جزئی نگر و شکل گرفته بر مبنای الگوهای ارائه شده، ممکن است گذرا باشد.

ملکی نیز در پایان به جمع بندی مباحث مطرح شده پرداخت و گفت: به نظر می رسد که ما در سازمان راجع به فناوری اطلاعات و ارتباطات به یک نقشه جامع نیاز داریم البته باید در این راستا رویکردهای تازه را نیز مد نظر قرار دهیم اما باید بر قابل اجرا بودن طرح تاکید داشته باشیم.

وی اضافه کرد: طبق نظرات ارائه شده، یکی از دلایل عدم اجرایی شدن معماری سازمان، عدم اجرایی بودن آن به دلایل متعددی نظیر کمبود بودجه و ... بود بنابراین ما باید یک طرح واقع بینانه، ممکن و قابل اجرا، طراحی کنیم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی توضیح داد: درخواست من این است که کارگروهی به مسئولیت آقای علوی تبار تشکیل شود و آقایان باهو، امینی و خانم نوروزی و هر فرد دیگر متناسب با موضوع، از اعضای کارگروه باشند و طرح جامع را تهیه کنند.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 5 دی 1400 بروزرسانی: 5 دی 1400 گردآورنده: hmvd.ir شناسه مطلب: 1940

به "مراقب باشیم مصوبات به معوقات تبدیل نشود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مراقب باشیم مصوبات به معوقات تبدیل نشود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید