تعبیر خواب شانه - شانه زدن موی سر در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش مجله همراهان، با تعبیر خواب شانه، تعبیر خواب شانه زدن مو، تعبیر خواب هدیه دادن شانه، تعبیر خواب شانه زدن موی سر زن و تعبیر خواب شانه شکسته همراه ما باشید.

تعبیر خواب شانه - شانه زدن موی سر در خواب چه تعبیری دارد؟

سرویس سرگرمی - شانه و شانه زدن در خواب می تواند نماد سر و سامان دادن به مسائل و مسائل پیچیده باشد. همانگونه که معبرین گفته اند شانه زدن و صاف شدن موها بیانگر رهایی و خاتمه یافتن مسائلی مانند بدهی و تردید در تصمیم گیری است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

بنا به گفته تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا شانه زدن در رویا اشاره به تصاویر زیر دارد:

شانه (برای مو): آنچه برای مرتب کردن افکارتان و یا عرضه خود انجام می دهید و یا در فکر انجام آن هستید.

تعبیر خواب شانه

ابن سیرین: تعبیر شانه، مرد بی اصل و نسبی است که در دین منافق و دورو است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خود شانه نشانه پریشانی فکر و خیال است. نه به معنی غم و اندوه بلکه تردید در اتخاذ تصمیم و گاه تردید در انتخاب.

برایت می گوید:

 • اگر خواب ببینید که موهاى بچه اى را شانه می زنید، بیانگر آن است که اخبار خوبى به گوش شما می رسد.
 • اگر خواب ببینید که شانه خود را گم می کنید، بیانگر اختلاف و نزاع است

معبرین غربی گویند:

 • زمانی که در خواب شانه ای می بینید به این معنی است که شما از خودتان آگاهی دارید. در واقع شما می دانید که چه کاری می خواهید انجام دهید.
 • شانه کردن مو در خواب نمایشگر تصحیح افکار، نگرش ها و نظراتی است که راجع به مسئله ای در زندگی بیداری دارید. از منظری دیگر شانه کردن مو اضطراب شما برای داشتن ظاهری مناسب در دیدگان اطرافیان را نشان می دهد.

تعبیر خواب هدیه دادن شانه

معبرین غربی گویند:

دیدن شانه در خواب تعابیر مختلفی به همراه دارد.

 • اگر شما در خواب شانه ای را به کسی هدیه دادید نشان دهنده پیشرفت قابل توجه در روابطتان در زندگی واقعی است. این پیشرفت می تواند شراکت کاری و یا پیدا کردن دوستی خوب باشد.
 • اگر زنی در خواب ببیند که شانه ای را به مردی هدیه می دهد نشان دهنده علاقه مند شدن به مرد مورد نظر است.

تعبیر خواب شانه زدن مو و ریش

ابن سیرین: اگر بیند سر و ریش خود را شانه می کرد، دلیل که از غم فرج یابد.

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر ببینی موی خود را شانه می کنی، در کار خودت مسلط و توانا می شوی و سود و منفعت به دست می آوری.
 • اگر ببینی ریش خودت را شانه می کنی، زکات اموالت را می دهی.
 • اگر ببینی ریش هایت را شانه می کنی و خوشبو می سازی و به آن ها گلاب می زنی، کسی را به کاری مشغول می کنی و شغل می دهی و مردم متشکر و سپاس گذار خواهند بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر با شانه موی خویش را شانه کنید نیکو است چون از پریشانی فکر و از تردید و دودلی نجات می یابید و غم و رنج را از خود می رانید و کارهایتان روال مطلوب می گیرد.
 • اگر در خواب ببینید که موی را شانه می کنید و به شانه موی چسبیده، یعنی چند تار موی شما کم شده و ریخته و با شانه پایین آمده کاری در جهت تنظیم امور خود می کنید که به شان و حرمت شما لطمه می زند و به قدر مویی که از سرتان کم شده از آبروی شما کاسته می گردد.
 • بدهکاری اگر در خواب ببیند که موی خویش را شانه می نماید آن طور که مویش صاف شده و شانه بر آن بند نمی گردد و سر می خورد و پایین کشیده می گردد از غم و اندوه بدهکاری فرج حاصل می نماید و وام خویش را می پردازد.
 • اگر زن یا مردی مورد اتهام قرار گرفته باشد و ببیند که موی خویش را به طریقی که گفته شد شانه می زند و مویش صاف شده برائت حاصل می نماید و از او برطرف اتهام می گردد.
 • اگر مریضی این را در خواب ببیند از بیماری و رنجوری شفا می یابد.
 • حال اگر ببینید که موی خود را شانه می کنید ولی موی چنان ژولیده است که شانه در آن فرو نمی رود و کار نمی نماید و پایین نمی آید خوب نیست زیرا خواب شما می گوید با مسائل عظیم رو به رو می شوید و گره بر کارتان می افتد.

لوک اویتنهاو می گوید: شانه زدن: یک کار بی فایده

 • تعبیر خواب مو
 • تعبیر خواب لوازم آرایش

تعبیر خواب شانه زدن موی سر زن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برای زنان شانه نشانه وجاهت معنوی است و زنی اگر در خواب ببیند موی خویش را شانه می زند در خانه و خانواده عزت و حرمت می یابد و نزد شوهر عزیز می گردد.

تعبیر خواب شانه زدن موی بلند

معبرین غربی گویند: شانه زدن موهای بلند هشداری برای رخ دادن یک اتفاق عظیم است. قبل از آغاز کاری تمام جنبه های آن را در نظر بگیرید چرا که اشتباهی بچه گانه می تواند عواقب سنگینی برایتان داشته باشد. این امکان وجود دارد که تا مدت های طولانی باید جوابگوی این حماقت باشید. بنابراین احتیاط شرط عقل است.

تعبیر خواب خریدن شانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در این صورت اگر در رؤیا ببینید که شانه ای دارید یا شانه ای خریده اید یا شانه را کسی به شما داده چندی گرفتار پریشانی از نوع تردید در تصمیم گیری خواهید شد.

لیلا برایت: اگر خواب ببینید که شانه اى خریده اید، به این معنا است که در کارها پیروز و پیروز می شوید.

تعبیر خواب شانه شکسته

مطیعی تهرانی: اگر شانه ای در خواب ببینید که دنده هایش شکسته زیان می بینید و تسلسل و توالی کارهایتان از دست می رود.

شانه شکسته در خواب نشانه بدی است. این خواب نشان دهنده احتمال رخ دادن مسائل جدی و آشفتگی در زندگی است.

منابع:

globe-views.com

منبع: setare.com
انتشار: 5 آذر 1399 بروزرسانی: 5 آذر 1399 گردآورنده: hmvd.ir شناسه مطلب: 1316

به "تعبیر خواب شانه - شانه زدن موی سر در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

14 کاربر به "تعبیر خواب شانه - شانه زدن موی سر در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز داده اند | 3.1 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب شانه - شانه زدن موی سر در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید